VIP等级 所需RMB
散仙 100元(首日登录送充值卡即可激活)
天仙 200元(首日在线送充值卡即可激活)
真仙 500元(首日在线送充值卡即可激活)
金仙 1000元(首日在线送充值卡即可激活)
玄仙 2000元(首日在线送充值卡即可激活)
仙君 5000元(登录冲级送充值卡即可激活)
仙帝 10000元(登录冲级送充值卡即可激活)
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准!