VIP等级 所需RMB
V1-V20 免费送
VIP21 1000(充值卡可激活)
VIP22 2000(充值卡可激活)
VIP23 3000(充值卡可激活)
VIP24 4000(充值卡可激活)
VIP25 5000(充值卡可激活)
VIP26 6000(充值卡可激活)
VIP27 7000(充值卡可激活)
VIP28 8000(充值卡可激活)
VIP29 9000(充值卡可激活)
VIP30 10000(充值卡可激活)
SVIP1 15000(充值卡可激活)
SVIP2 20000(充值卡可激活)
SVIP3 25000(充值卡可激活)
SVIP4 30000(充值卡可激活)
SVIP5 40000(充值卡可激活)
SVIP6 50000(充值卡可激活)
SVIP7 60000(充值卡可激活)
SVIP8 70000(充值卡可激活)
SVIP9 80000(充值卡可激活)
SVIP10 100000(充值卡可激活)
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准!